ธุรการ

บริษัท มรกต ดิจิตอลแอนด์ สตูดิโอ

50-50/4 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่/สงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์062-3676563

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจรัฐศาสตร์ , เศษฐรศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
-มีทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของงานเอกสารและธุรกรรมต่างๆ
-มีทักษะการวางแผน และการบริหารผลงาน 

 - กรณีไม่วุฒิ ป.ตรี ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

หน้าทีและความรับผิดชอบ

-ดูแล จัดการ การดำเนินงานทั้งหมดของส่วนสนับสนุนองค์กร

-ประสานงานกับทุกแผนกภายในองค์กรให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน

-วางแผนการปฏิบัติงานให้กับทีมงานภายในหน่วยงาน และ แผนกอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภา

-จัดเตรียม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เอกสารสัญญาต่างๆทีเข้า-ออกภายในบริษัทฯ เช่น สัญญาว่าจ้างต่างๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระบวนการทำงา

-ควบคุม ดูแล และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ช่องทางการสมัคร

-ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ venissara1977@gmail.com

หรือส่งประวัติมาที ID Line: ice300620

หรือสมัครด้วยตนเองที่ร้านไอพริ้น แอนด์ สตูดิโอ ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร0623616563 กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาให้พร้อม