Sale Executive/Sale Engineer (ด่วน)

บริษัท เอเซียคอนกรีตแพลนท์ จำกัด

399 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-367337-8 ,086-4928665

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด และวิศวกรรมโยธา

3.ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 2-3 ปี

4. สามารถขับรถยนต์(มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่)

5. หากมีประสบการณ์ด้านงานขายคอนกรีตหรือวัสดุก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ  จัดการแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้งเพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพ