พนักงานขับรถบรรทุก(10 ล้อติดเครน)

บริษัท นีโอ ฟอร์มเวิร์ค จำกัด

53 หมู่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-222-555 ต่อ 213

รับสมัคร พนักงานขับรถบรรทุก(10 ล้อติดเครน) :  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

- มีใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภท 2 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ขับรถและความชำนาญในการขับรถ 10 ล้อติดเครน

- มีความรู้เรื่องกฎจราจร

- มีความรู้พื้นฐานในการดูแลรักษารถ

** สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ **

 

หลักฐานการสมัคร

Ÿ  รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว        1 รูป

Ÿ  สำเนาบัตรประชาชน      1 ฉบับ

Ÿ  สำเนาทะเบียนบ้าน        1 ฉบับ

Ÿ  สำเนาวุฒิการศึกษา       1 ฉบับ

Ÿ  สำเนาทางทหาร             1 ฉบับ

Ÿ  สำเนาใบขับขี่รถบรรทุก(ประเภท 2 ขึ้นไป) 1 ฉบับ

Ÿ  สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท นีโอ ฟอร์มเวิร์ค จำกัด

53 หมู่ 6  ตำบลนาหม่อม  อำเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา 90310

 

 

สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

บริษัท นีโอ ฟอร์มเวิร์ค จำกัด

222 ซอย 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

หรือ civil2004_hr@yahoo.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร 074-222-555 ต่อ 211 หรือ 213