รองผู้จัดการ

Thongmanee interfood

229 ถนน ศรีภูวนารถ ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 Ban Hat Yai, Songkhla 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์098-891-9397
สมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ร้านหลานตาชู BY ทองมณี หาดใหญ่
โทร 098-891-9397
(ตรงข้ามโรงแรมบุรีศรีภู)
เอกสารประกอบการสมัครงาน
-สำเนาบัตรประชาชน
-ประวัติการศึกษา (ถ้ามี)
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป