ผู้ช่วยกุ๊ก

Thongmanee interfood

229 ถนน ศรีภูวนารถ ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้างระบบ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์098-891-9397

สมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ร้านหลานตาชู BY ทองมณี หาดใหญ่

โทร 098-891-9397

(ตรงข้ามโรงแรมบุรีศรีภู)

เอกสารประกอบการสมัครงาน

-สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-ประวัติการศึกษา (ถ้ามี)

-ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป