Superviser คลังสินค้า

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด

85 หมู่4 ถ.สายเอเชียจะนะ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074216396-8

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เพศ ชาย /หญิง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีปวส.

คณะ/สาขา ไม่ระบุ

มีความขยัน และอดทน

มีภาวะความเป็นผู้นำ

ขับรถโฟคลิฟท์ น้ำมัน/ไฟ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที

1.รับผิดชอบบริหารจัดการงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.ตรวจนับสต็อคสินค้าของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปทุกสิ้นเดือน

3.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายทั้งขาเข้า-ขาออก

4.บริหารงานสินค้าคงคลัง เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทำงานหรือการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

5.จัดวางจุดวางสินค้า (Layout)

6.จัดเตรียมสินค้าและวัตถุดิบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร       

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ 

รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  1 ฉบับ 

สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับ

 ***สนใจสมัครได้ที่ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด***

 ***สอบถาม 074-216396-8  หรือส่งประวัติได้ที่ hr.tvh@thaveevong.co.th

***เวลาทำการ 08.00น.-17.00น. วันจันทร์-เสาร์

ข้อมูลกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดย คุณวิชัย ถาวรทวีวงษ์ ซึ่งปัจจุบันดำรง ตำแหน่งประธานบริษัท ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป จากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ) เช่น ปลาทิพย์ (เนื้อปลาบด ปรุงรสชุบเกล็ดขนมปัง) , ปลาหลอด ซึ่งเราผลิตเป็นเจ้าแรกในประเทศ และอาหารทะเลอบแห้ง ปลาข้างเหลืองแห้ง, ปลาแชลั้นแห้ง จากประสบการณ์และ ความมุ่งมั่นอันยาวนาน ปัจจุบันทวีวงษ์นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพในหลากหลายรูปแบบที่ผ่านการพัฒนา เช่น กุ้งระเบิด, ปูอัด ที่เหมาะกับรูปแบบการบริโภคที่หลากหลาย , สินค้าลิขสิทธิ์ เช่น ลูกชิ้นปลาแองกรี้เบิร์ด สินค้าที่พัฒนาและจดสิทธิบัตร , อนุสิทธิบัตร , รวมถึงสินค้าอีกมากมาย บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีพนักงานจำนวน 2,200 คน และมีกำลังการผลิตถึง 2,500 ตันต่อเดือน   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>