Web Programmer

บริษัท 2เอส เมทัล จำกัด(มหาชน)

8/5 ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือน-
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์ 074-801283 / 081-7389623

หน้าที่งาน

  1. พัฒนาระบบ

  2. วางแผนเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ดำเนินการทดสอบระบบ และจัดทำคู่มือการพัฒนาโปรแกรม

  3. บำรุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance)

  4. สอนและแนะนำผู้ใช้งาน

  5. ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอใช้บริการ  สอบถามความต้องการและศึกษากระบวนการทำงานของ  user (Software Requirements)

 

คุณสมบัติ

1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี หรือ มีผลงานมานำเสนอ
3. มีประสบการณ์พัฒนา Web Application
4. สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี
5. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

สอบถามเพิ่มเติม 074-801283 / 081-7389623
สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.ss.co.th  
หรือแอดLine  ID : @kle0028w