วิศวกรภาคสนาม/โยธา

หจก.ซี.อาร์.แอล. ดีไซน์แอนด์คอนสทรัคชั่น

331/21 ซ.14 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทและตามตกลง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-0956130966
หจก.ซี.อาร์.แอล. ดีไซน์แอนด์คอนสทรัคชั่น องค์กรทำงานเกี่ยวกับด้านการรับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงาน

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง วิศวกรภาคสนาม2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศ.บ)
2.อายุ 23-30 ปี เพศชาย
3.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.หากมีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
6.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
7.เป็นคนที่มีวินัยในเรื่องเวลาเป็นสำคัญ
8.สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาหน้างานเฉพาะหน้าได้ดี
9.สามารถอ่านแบบ เขียนแบบโครงสร้างได้
10.สามารถถอดรายการประมาณการค่าก่อสร้าง (BOQ) ได้
11.สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้
12.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถออกหน้างานได้
13.สามารถประสานงานหรือติดต่อพูดคุยอธิบายคอนเซ็ปงานแบบบ้านกับช่างและลูกค้าได้เป็นอย่างดี
เงินเดือน : ตามตกลง
หมายเหตุ : ขอคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา
****สนใจสมัครงานติดต่อสอบถาม 095-613-0966 (HR) เท่านั้น
หรือส่ง Resume มาทาง e-mail : CRL.HR.construction@gmail.com
331/21 ซ.14 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110