วิศวกรโยธาประจำไซต์งานก่อสร้าง

บริษัท สงขลาประตูม้วน จำกัด

อ.หาดใหญ่

อัตรา1
เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0827210458

คุณสมบัติ

ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ใบกว.) 

ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ลักษณะงาน

1.ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการก่อสร้างให้เป้นไปตามแผนงาน


2.กำกับ ดูแล การทำงานของผู้รับเหมา/คนงาน

 3.จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ยื่นประวัติได้ที่ Sakuna.071091@gmail.com