คนขับรถส่งสินค้า

ดาวทิพย์พลาสติก

บ้านพรุ หาดใหญ่

อัตรา1
เงินเดือนแจ้งให้ทราบ
เพศชาย
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานบ้านพรุ
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0862945353

เพศชาย 

มีใบอนุญาติขับรถยนต์

มีความอดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ