สมุห์บัญชี/หัวหน้าบัญชี

บจก. เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ (ฮุนไดหาดใหญ่)

544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074223388

บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดในจังหวัดสงขลา มีความประสงค์รับสมัคร

สมุห์บัญชี/หัวหน้าบัญชี

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี

มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

สามารถปิดงบการเงินและยื่นแบบแสดงรายการประเภทต่างๆได้

สามารถใช้โปรแกรมบัญชี  EXPRESS  ได้เป็นอย่างดี

มีความรู้ทางกฏหมายภาษี สามารถจัดทำงบประมาณการ และวางแผนภาษีอากร  รวมทั้งดูแลข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด

- มีลักษณะเป็นผู้นำและสามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด (ฮุนไดหาดใหญ่) เลขที่ 544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-223388  หรือ E-mail : hrhyundaihatyai@yahoo.com