ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย

บจก. เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ (ฮุนไดหาดใหญ่)

544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074223388

บริษัท  เซ้าท์เทอร์น  โอโต  เซลส์  จำกัด ( ฮุนไดหาดใหญ่ )  ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ HYUNDAI  เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย

    คุณสมบัติ

      - มีใจรักงานขายและบริการ

      - สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

      - มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     เอกสารที่ใช้แนบใบสมัคร

       สำเนาบัตรประชาชน
       สำเนาทะเบียนบ้าน
       สำเนาวุฒิการศึกษา
       สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
       สำเนาใบเกณฑ์ทหาร
       รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สนใจยื่นใบสมัครมาที่    บริษัท  เซ้าท์เทอร์น โอโต  เซลส์  จำกัด  ( ฮุนไดหาดใหญ่ )  544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (เยื้องบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า) โทรศัพท์ 074-223388 หรือ Email: hrhyundaihatyai@yahoo.