เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

310 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0869662034

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบ การซื้อสินค้าเพื่อใช้ในกิจการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ  22  -  35  ปี

2. วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี

3. ขับขี่รถยนต์ กียร์ธรรมดาได้  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

4. สามารถยกของหนักได้

5. มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

7. มีทักษะการเจรจาต่อรอง

 

เอกสารในการสมัครงาน

1.    รูปถ่าย 1 ใบ

2.    สำเนาบัตรประชาชน

3.    สำเนาวุฒิการศึกษา

 

สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงแรมบุรีศรีภู  วันจันทร์-วันเสาร์ 09.00-16.00 น.

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume)  hr@burisriphuhotel.com

เบอร์โทรศัพท์ : 086-9662034

**โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง

 

ข้อมูลกิจการ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์