พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ด่วน)

The Ring Hotel

32 ถ.สาครมงคล2 ซ.19 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือน1x,xxx
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074551822

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 25-40 ปี

2.มีทักษะด้านการทำความสะอาดห้องพัก

3.รักสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย


มีประสบการณ์ทำความสะอาดห้องพักและมีความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


ขอคนทำงานจริง หากไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้


เอกสารใช้ในการสมัครงาน
1.รูปถ่าย 1 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ


สามารถมายื่นเอกสาร กรอกใบสมัครได้ที่ The Ring Hotel