หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท ทัทวิน จำกัด

574/1 หมู่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-260567, 063-8230668

ลักษณะงาน

+ วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

+ ตรวจสอบงานซ่อม งานโครงการต่างๆ ให้เสร็จตามแผนที่กำหนด

+ ควบคุมการอนุมัติการเบิกอะไหล่สำหรับงานซ่อม

+ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

+ ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล/ ไฟฟ้า/ อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

+ มีประสบการณ์งานด้านงานซ่อมบำรุง 2-3 ปี

+ มีความเป็นผู้นำที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

+ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้

+ มีความรู้ด้าน ความเข้าใจ การจัดการระบบ ISO

+ สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ


สามารถส่ง RESUME มาทาง

nattapong@tatwin.com, tanyaluck_sorn@tatwin.com
หรือ walk in เข้ามาสมัครที่บริษัทด้วยตนเอง