แม่บ้าน

บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด

*สถานที่ทำงาน ในหาดใหญ่ แถว มอ. แก้มลิง

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์061-1759339

เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

มีความรอบคอบ คล่องแคล่ว

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย

อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้

*เอกสารประกอบการสมัครงาน*

-รูปถ่าย                                -สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประชาชน    

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*สถานที่ทำงาน ในหาดใหญ่ แถว มอ. แก้มลิง

***ทางบริษัทฯ ต้องการพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน***

ข้อมูลกิจการ บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด

บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ณ เลขที่ 258 ถนนสามชัย อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา บริษัทจำหน่ายเกี่ยวกับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้สำนักงาน งานสั่งทำ งานปักจักร เรายึดมั่นในหลักการว่า จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>