ช่างเย็บผ้าทั่วไป

บจก.ศรีเข้ม หาดใหญ่

710 หน้าค่ายเสนา) ถ.กาญจนวานิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-092-5424639

เย็บงานทั่วไปในร้าน