แม่บ้าน

โรงแรมบีอาร์ แกรนด์

6 ซ.บุญราช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-
Room maid 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 50 ปี
- ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน
- สามารถปูที่นอนแบบสวมไส้นวม (ดูเว่) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถเริ่มงานได้ทันที
สนใจสมัครได้ที่
โรงแรม บีอาร์ แกรนด์
6 ซ.บุญราช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ข้าง K&K สามชัย)
วันจันทร์ - เสาร์ : เวลา 09.00-17.00 น. (เวลาสมัครงาน)
โทรศัพท์ : 074-244-898