ผู้ช่วยบาริสต้า / บาริสต้า

The Company Coffee

28 Rajyindee Soi 7, Hat Yai, Songkhla 90110

อัตรา2
เงินเดือน10,000 - 15,000 บาท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่ สงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์090-231-9555

The Company Coffee

ตำแหน่งที่ต้องการ :  ผู้ช่วยบาริสต้า / บาริสต้า

*ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
*พัฒนาเป็นตำแหน่งบาริสต้าขั้นสูงได้ (เงินเดือน 14000 - 20000+)


งานสำคัญของเรา คืองานบริการ

สินค้าหลักของเราคือ กาแฟ พายสไตล์อเมริกัน และการให้บริการ

ที่นี่เราทำงานกันด้วย Teamwork เพราะมันทำให้เราสนุกและสามารถเต็มที่กับงานได้มากขึ้น

เราทำงานร่วมกันเหมือนพี่และน้อง ช่วยเติมพลัง และคอยชี้แนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้

ทุกคนที่นี่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของงานเป็นอย่างมาก และจะรับผิดชอบต่องานด้วยกันทั้งทีม

งานที่ The Company ต้องอาศัยการพัฒนาตนเอง หากเป็นงานเร็ว ก็จะได้ทำงานหลากหลายมากขึ้น 

 เอกสารที่ต้องมี

รูปถ่าย
สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
ใบยืนยันจบการศึกษา (ถ้ามี)


รายละเอียดของงาน

เวลางาน 11.30 – 20.30 น. (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)

รายได้ Full Time ตำแหน่ง 'ผู้ช่วยบาริสต้า' เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ ความเข้าใจ และใส่ใจในการทำงาน
รายได้ที่เพิ่มขึ้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงาน และทักษะที่จำเป็นต้องใช้
เราจะเริ่มสอนงานให้ตั้งแต่ต้นทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
มีเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ
ไม่จำกัดเพศ  อายุ และวุฒิการศึกษา
มีเงินพิเศษให้ ในการมาทำงานในวันหยุด หรือโอกาสพิเศษต่างๆ
การลาหยุดงานต้องแจ้งล่วงหน้า 3-5 วัน


งานที่ต้องรับผิดชอบ 

จัดเสิร์ฟ ขนมและเครื่องดื่ม
ช่วยดูแลความสะอาดภายในร้าน
ต้อนรับลูกค้า และสามารถแนะนำขนมและเครื่องดื่ม
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ในส่วนที่สามารถช่วยเหลือได้ตามความสามารถ
ใส่ใจในรายละเอียดงาน ที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน


คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีมารยาททางสังคม และรู้จักกาละเทศะ (เนื่องจากที่ร้านลูกค้าผู้ใหญ่เยอะ)
รู้จักการลำดับความสำคัญของงาน
สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และลูกค้าได้  ไม่กลัวที่จะต้องพูดคุยกัน
มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเวลาการทำงาน
มีน้ำใจ และพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ และตื่นตัวอยู่เสมอ