พนักงานทำความสะอาดห้องพัก

โรงแรมแกรนด์พิงค์

24/11,12 ถ.เสน่หานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา5
เงินเดือน10000++
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0822713399

คุณสมบัติ

- มีความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน และ การดูแลความสะอาดทั่วไป

- หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีความอดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่องาน

ลักษณะงาน

- ทำความสะอาดห้องพักภายในโรงแรม

- ดูแลความสะอาดทั่วไปภายในโรงแรม

- ดูแลความสะอาดตามที่ได้รับหมอบหมาย