- GSA -BellBoy -พนักงานขนของ -พนักงานดูแลสวน

โรงแรมไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท

588 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.พัทลุง

อัตรา4
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงานกระบี่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์075-819472

Railay Great View Resort