ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA)

บจก. เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ (ฮุนไดหาดใหญ่)

544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074223388

บริษัท  เซ้าท์เทอร์น  โอโต  เซลส์  จำกัด ( ฮุนไดหาดใหญ่ )  ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ HYUNDAI  เปิดรับสมัครงาน

 

ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA)

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป

- บุคลิกภาพดี / มนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักบริการ

-  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

-  มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

- มีประสบการณ์ด้านการบริการ และมีความรู้ด้านเครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่ใช้แนบใบสมัคร

       สำเนาบัตรประชาชน
      
สำเนาทะเบียนบ้าน
      
สำเนาวุฒิการศึกษา
      
สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
      
สำเนาใบเกณฑ์ทหาร
      
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สนใจยื่นใบสมัครมาที่ บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด  ( ฮุนไดหาดใหญ่ )  544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (เยื้องบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า) โทรศัพท์ 074-223388 หรือ Email: hrhyundaihatyai@yahoo.com