นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท สยาม เมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด

บริษัท สยาม เมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด เลขที่ 178/24 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-

นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียด

- แอดมินตอบแชทลูกค้า

- ช่วยงานบัญชี 

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี

- งานธุรการ

- และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

-เวลาการทำงาน วัน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

เอกสารที่ต้องใช้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

เวลาการทำงาน วัน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

แนบ Resume ส่งมาที่  E-mail : siam-medical@hotmail.com

รับสมัครผ่านทาง E-mail เท่านั้น

บริษัท สยาม เมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด

เลขที่ 178/24 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110