แอดมินเพจ

บริษัท สยามเมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด

บริษัท สยามเมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด เลขที่ 178/24 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-

บริษัท สยามเมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด

บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

รับสมัครแอดมินเพจ

แนบ Resume ส่งมาที่  E-mail : siam-medical@hotmail.com

รับสมัครผ่านทาง E-mail เท่านั้น

คุณสมบัติ เพศหญิง อายุไม่เกิน  25  ปี สถานภาพโสด

1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

*** รับเฉพาะนักศึกษา / นิสิต จบใหม่เท่านั้น ***

2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน ใฝ่เรียนรู้

5.เเก้ปัญหาเฉพาะหน้า

6.การใช้ทักษะด้านการพูดเเละเขียนได้ดี

7.ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์สถานะการณ์ต่างๆ

8.รักการขาย และมีเวลาให้กับการขาย

9.ขยัน และศึกษาข้อมูลอยู่ตลอด

10.คิดคอนเทนต์ โพสงาน แต่งรูป ตัดต่อคลิป เบื้องต้นในโทรศัพท์ได้

11.หัวไว ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ 

12. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

13. เวลาการทำงาน วัน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.00 น.

เอกสารการสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

บริษัท สยามเมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด

เลขที่ 178/24 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110