บัญชี

พีดับบลิวเอ เซอร์วิสเซส

เลขที่ 444/23 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-

- เพศ ชาย / หญิง    

- อายุ  23 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย  2-3 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

- เป็นผู้รักงานการบริการ

 


วิธีการสมัครงาน :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: hrpwa2022@gmail.com  

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  Tel . 0743344771 E-mail: hrpwa2022@gmail.com   วันจันทร์-เสาร์  เวลา 08.30.00-16.30 น.