Support Service

F E S T Engineering and Services (Thailand) Co., Ltd.

5/5 Kamphaeng Road, Boyang, Mueang, Songkhla

อัตรา1
เงินเดือน.
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานอำเภอเมืองสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์062-074-8639 - Cream

Support Service

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

1.    รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้า
2.    ประสานงาน สื่อสารงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างซัพพลายเออร์ ลูกค้า และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าได้ราคาและสินค้าที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้า
3.    จัดทำเอกสารใบขอราคาใบสั่งซื้อ เปิด PR,PO, รับ PO ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจรับของตามใบสั่งซื้อติดตามสถานะสินค้า ตรวจสอบสินค้า

4.      ตรวจสอบและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

5.    งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติ

 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ หรือสามารถพัฒนาได้

สถานที่ทำงาน : อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา at Office

 

F E S T  Engineering and Services (Thailand) Co., Ltd.

5/5 Kamphaeng Road, Boyang, Mueang, Songkhla

https://fest-thailand.com

Contact: Mobile (: +66)-062-074-8639 - Cream

โปรดส่ง Resume มาที่ management@fest-thailand.com