รูมบอย ด่วน

Hatyai Rama Hotel

9/5 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ๋ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนไม่ระบุ
เพศชาย
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074262500

คุณสมบัติ

- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มองโลกในแง่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีประสบการณ์งานโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เข้างานเป็นกะได้

***กรุณาแต่งกายให้เรียบร้อย และนำเอกสารการสมัครมาให้ครบถ้วน*** ติดต่อป้อมยาม 9.00  -  15.00 น.