ธุรการฝ่ายขาย

ASP FUSO HATYAI

86 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา90250

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0822042244

1.       เพศหญิง

2.       สามารถขับรถจักยานยนต์ รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3.       วุฒิการศึกษาระดับ ปวช , ปวส. ขึ้นไป

4.       มีทักษะในการสื่อสาร, บุกคลิกภาพดี, มีมนุษย์สัมพันธ์, มีใจรักในงานบริการ

5.       พิมพ์งานเอกสารต่างๆ ในฝ่าย

6.       ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.       สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

8.       ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา