พนักงานQC

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

98 ม.13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานกำหนดระยะเวลา
โทรศัพท์074-890765-8

คุณสมบัติ

การศึกษา มัธยมศึกษา , ปวช หรือ ปวส.ทางด้านประมง หรือมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงาน

ไม่ตาบอดสี สามารถทำโอที และ ทำงานเป็นกะได้

อายุ        20-35 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ   รับผิดชอบงานในการตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

ส่งใบสมัคร Email: hr_sk@Thailuxe.com  

สมัครด้วยตนเอง    วันจันทร์  -  วันศุกร์   

บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

98 ม.13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา  90220  โทร.074-890765-8 หรือ 089-4128834