สถาปนิก/ออกแบบ

หจก.ซี.อาร์.แอล. ดีไซน์แอนด์คอนสทรัคชั่น

331/21 ซ.14 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทและตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-

1. ตำแหน่ง : สถาปนิก
คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถใช้โปรแกรม Autocad, SketchUp หรือ Lumion ได้เป็นอย่างดี
3.สามารถออกแบบบ้านและเขียนแบบภาพ 3D ได้เป็นอย่างดี
3.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถออกหน้างานได้
4.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.เป็นคนที่มีวินัยในเรื่องเวลาเป็นสำคัญ
6.สามารถประสานงานหรือติดต่อพูดคุยอธิบายคอนเซ็ปงานแบบบ้านกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
7.สามารถควบคุม และดูแลหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบได้                                                                                                                                            8.เขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้

หากมีใบประกอบวิชาชีพ ภาคีสถาปนิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง
หมายเหตุ : ขอคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
________________

****สนใจสมัครงานติดต่อสอบถาม 095-613-0966 (HR) เท่านั้น
หรือส่ง Resume มาทาง e-mail : CRL.HR.construction@gmail.com
331/21 ซ.14 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110