พนักงานบัญชี

วริศพงศ์ กรุ๊ป จำกัด

1401 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานควนลัง
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-894213 / 093-5839642

พนักงานบัญชี คุณสมบัติ

1. เพศ : หญิง, ชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี

3. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

4.มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี และภาษีอากร

5. สามารถใช้โปรแกรม Express  และโปรแกรมคอมพิมเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

6. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้

7. มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานเป็นอย่างดี

เงินเดือน ตามที่ตกลง

- วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ 08.00-17.00 น.(หยุดวันอาทิตย์,วันหยุดประจำปี 13 วัน)

สวัสดิการ : ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, โบนัส, ประกันสังคม ฯลฯ

การรับสมัคร : สมัครได้ที่บริษัทฯโดยตรง หรือส่งผ่านมางเมล โดยแนบประวัติ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  รูปถ่าย และอื่นๆ

โทร : 074-894213 , 093-5839642

E-mail : warispong1401@Gmail.com

ติดต่อ : Chonnikarn (ฝ่ายบุคคล)