GSA พนักงานต้อนรับ (หญิง)

โรงแรมอัลฟาฮัจย์ (Alfahad hotel)

132 ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์090-8901356

คุณสมบัติ 

อายุ 25 ปึขึ้นไป

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 

สวัสดิการ 

อาหาร 1 มื้อ

ยูนิฟอร์ม 

หอพักพนักงาน 

ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

โอที 

สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่ง Resume มาได้ที่ alfahadhalalhotel.hr@gmail.com 

ข้อมูลกิจการ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ (Alfahad hotel)

โรงแรมฮาลาล ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดให้บริการมาแล้ว 4 ปี โรงแรมระดับ 4 ดาว ให้บริการนักท่องเที่ยว ที่ต้องการการบริการแบบฮาลาล ทั้งห้องพัก ห้องประชุม ห้องอาหาร ตลอดจน งานเลี้ยงต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย    <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>