หัวหน้าแผนก Food Court

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

ลักษณะงาน


ดูแลรับผิดชอบภาพรวมภายในศูนย์อาหาร ( Food Court ) ให้เกิดประสิทธิภาพ และร่วมผลักดันเป้ายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด


ร่วมพัฒนาร้านค้าเช่าในศูนย์อาหาร และ สรรหาร้านค้าใหม่ๆ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของร้านค้าภายในศูนย์อาหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


เช่น ความสะอาดความปลอดภัย และสุขลักษณะอนามัย


พัฒนาการให้บริการของพนักงานศูนย์อาหาร


งานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ


มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี Connection ที่ดีกับร้านค้า และหน่วยงานอื่นๆ


มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


มีใจรักในการให้บริการ


มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง


แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี


สามารถทำงาน วันต่อสัปดาห์ได้ และมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาได้ดี


หากมีประสบการณ์ด้านบริหารศูนย์อาหารมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


*****ยินดีรับผู้เกษียณอายุ*****


ช่องทางการสมัคร

ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th

สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 . , บ่าย : 13:30 - 15:30 . (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 074-272-222 ต่อ 3619 ( ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ )

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า