หัวหน้าแผนกเครื่องสำอาง

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

ลักษณะงาน

บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

ทำการวิเคราะห์ยอดขายและหาแนวทางแก้ไขผลักดันยอดขาย

ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าเครดิต บริหารจำนวนสต๊อกสินค้า

ตรวจสอบและติดตามสินค้า CSMT . by Brand ให้มีจำนวนสต๊อกเพียงพอ

ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายในแผนกให้เกิดยอดขายสุงสุด

ดูแลการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

สนับสนุน/ดูแลพนักงานในแผนก

มีประสบการณ์ห้างสรรพสินค้า พิจารณาป็นพิเศษคุณสมบัติ

เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย ปี

สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

**ยินดีรับพนักงานเพศทางเลือกและสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ช่องทางการสมัคร

ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

 วันจันทร์ ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 . , บ่าย : 13:30 - 15:30 . (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์  074-272-222 ต่อ 3619 ( ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า