ฝ่ายบุคคล HR

บริษัท โม โต แอดดิคท์ จำกัด

100 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์089-7391541

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน เอกสารสัญญาจ้าง
ตรวจเช็คสถิติขาดลามาสายพนักงาน
ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก
แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

-เพศหญิง - ชาย
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
-สามารถจัดการงานและวางแผนการทำงานได้
-สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป

-สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

 สนใจติดต่อได้ที่ 089-7391541 คุณปู หรือส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ mail : acc01@asbroker.co.th