สถาปนิก

บริษัท เชิด อาร์คิเต็ค จำกัด

เลขที่ 5 ซอย 1 ถนนสะเดา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0981455191

บริษัท เชิด อาร์คิเต็ค จำกัด

Cherd Architect Co., Ltd.

เลขที่ 5 ซอย 1 ถนนสะเดา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เป็นบริษัทออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบสถาปัตยกรรม และรับเหมาก่อสร้าง

 

บริษัทฯ มีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ดังนี้

ตำแหน่ง : สถาปนิก

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ ออกแบบตกแต่งภายใน

ลักษณะงาน : ประจำ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ที่ปฏิบัติงาน : จ.สงขลา

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์

2. ถอดแบบอาคาร

3. วางแผนงาน ตรวจสอบ และติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ

4. ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

5. ทำแบบ Presentation ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 0 - 2 ปีขึ้นไป

มีความตั้งใจสูง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

มีความสามารถในการพัฒนาแบบและเขียนแบบก่อสร้างได้

สามารถใช้โปรแกรม SketchUp, 3D-MAX, AutoCAD, Photoshop, Illustrator ได้


การรับสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมผลงาน ได้ที่ : cherd.arch@gmail.com

ติดต่อ คุณอภิษฐา (ดิว) โทร. 098 145 5191

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

ประวัติพร้อมผลงาน (Portfolio)