การตลาด

บริษัท โมโตเเอดดิคท์ จำกัด (สาขาหาดใหญ่)

100 ถนน ครองเรียน1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างอค์กร
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์099-0965516

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.วางแผนกลยุทธ์ด้านกิจกรรมทางการตลาด แผนประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดขายตามแผนที่วางไว้

2.วางแผนการทำงานของการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้บรรลุตามเป้าหมาย

3. กำหนดเป้าหมาย งบประมาณประจำฝ่ายการตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

4. บริหารช่องทางการขาย โปรโมชั่นต่างๆ คิดแคมเปญการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เกิดประสิทธิผล

5.สามารถบริหารและติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการบริหารสื่อOnlineต่างๆ

6. ตรวจสอบวิเคราะห์แผนงานและกลยุทธ์การขาย ตลอดจนการทำแผนโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

7. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล จัดทำแผนการตลาดประจำเดือนนำเสนอผู้บริหารได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       ทุกเพศ อายุ 25ปี ขึ้นไป

2.       การศึกษา ระดับปริญญาตรี - โท ด้านการตลาด , บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, คอมพิวเตอร์, การโฆษณาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.       มีประสบการณ์ด้านการจัดการสื่อ Online Website และ E-commerce ของบริษัท, FB, Line, Search Engine Marketing ,Google Analytic และGoogle Tools ต่างๆ

4.       สามารถใช้งานพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี และเข้าใจหรือสามารถใช้งาน Photoshop หรือ AI ได้

5.        มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำและประสานงานได้ดี

6.       มีความขยันอดทน กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สั่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

สวัสดิการ

-ประกันสังคม

-ค่าทำงานล่วงเวลา

-ค่าตอบแทนพิเศษตามข้อตกลงของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       ทุกเพศ อายุ 25ปี ขึ้นไป

2.       การศึกษา ระดับปริญญาตรี - โท ด้านการตลาด , บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, คอมพิวเตอร์, การโฆษณาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.       มีประสบการณ์ด้านการจัดการสื่อ Online Website และ E-commerce ของบริษัท, FB, Line, Search Engine Marketing ,Google Analytic และGoogle Tools ต่างๆ

4.       สามารถใช้งานพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี และเข้าใจหรือสามารถใช้งาน Photoshop หรือ AI ได้

5.        มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำและประสานงานได้ดี

6.       มีความขยันอดทน กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สั่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

สวัสดิการ

-ประกันสังคม

-ค่าทำงานล่วงเวลา

-ค่าตอบแทนพิเศษตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงาน ส่งเรซูเม่มาที่   Email : hr.motoaddictgroup@gmail.com     เบอร์โทร : 099-0965516            Facebook : HR Motoaddict