พนักงานขาย

เค เวิร์ค จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

639 ถนนรัถการ หาดใหญ่ (สี่แยกโรงปูน)

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 
  • จบบัญชี หรือ ธุรกิจ/การตลาด/บริหาร หรือใกล้เคียง
  • หากมีประสบการณ์ทำงานตรงสายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำงาน 8:00-17:00 (หยุดวันอาทิตย์)

  • เปิดบิลขายสินค้า (ระบบคอมพิวเตอร์)
  • ดูแล แนะนำสินค้าให้ลูกค้าได้
  • เข้าใจตัวเลข การคำนวณ ปิดรายงานประจำวันได้

สนใจสมัคร สามารถเข้าไปที่ร้านเพื่อกรอกใบสมัครได้ด้วยตัวเอง 

  1. สำเนาบัตรประชาชน 
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. วุฒิการศึกษา
  4. อื่นๆ