ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท ทัทวิน จำกัด

574/1 หมู่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-

ลักษณะงาน

+ ติดตามงานบำรุงรักษาเทียบกับแผน และปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการผลิต

+ ติดตามงานซ่อม งานโครงการต่างๆ ให้เสร็จตามแผนที่กำหนด

+ บันทึกและวิเคราะห์ประวัติงานซ่อมเครื่องจักร เพื่อลดปัญหาซ้ำและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

+ จัดเตรียม/ จัดหารอะไหล่และวางแผนซ่อมบำรุง

+ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

+ ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล/ ไฟฟ้า/ อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

+ มีประสบการณ์งานด้านงานซ่อมบำรุง 2-3 ปี

+ มีความเป็นผู้นำที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

+ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้

+ มีความรู้ด้าน ความเข้าใจ การจัดการระบบเอกสาร

+ สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ


สามารถส่ง RESUME มาทาง

hrm@tatwin.com หรือ walk in เข้ามาสมัครที่บริษัทด้วยตนเอง