เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก

บริษัท เอ.บิล.อาร์ท.อินดัสเตรียล จำกัด

1327-1327/1 ม.1 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือน15,000-20,000
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0950386583

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จำนวน 2 อัตรา (ด่วนมาก)

คุณสมบัติ

- เพศ หญิง/ชาย

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

 - จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

- มีทักษะในการบริหารจัดการ และสามารถเจรจาต่อรองได้ดี

 - มีประสบการณ์ทำงานด้านงานนโยบาย และ กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี Word, Excel, PowerPoint

 - มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน สู้งาน แอคทีฟมากถึงมากที่สุด

 - มีไหวพริบ และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและการเปลี่ยนแปลงได้ดี

- มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

- กล้าคิด กล้าแสดงออก มีทักษะในการสื่อสาร ไฟแรง

- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปและสามารถพร้อมเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ดูแลงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท ตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน จนถึงพนักงานพ้นสภาพ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน. 2.ช่วยวางแผนกระบวนการผลิต ร่วมกับคณะทำงานในแต่ละฝ่าย.

3.ดำเนินการประสานงานเรื่องการสื่อสารภายใน ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ประกาศต่างๆ ให้พนักงานได้รับทราบ

4.ตรวจสอบดูแลงานด้านเอกสารสนับสนุนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ การจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นปัจจุบัน

5.ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ดูแลงานด้านวินัย ให้พนักงานทุกคนอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ

6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันสังคม แจ้งเข้า-แจ้งออก

7.จัดทำรายงานภาษี ภงด.1 ประจำเดือน และจัดทำรายงานภาษี ภงด.1 ก ประจำปี

8.ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

9.ดำเนินการเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน

10.งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

ประกันสังคม

ยูนิฟอร์ม

ล่วงเวลา

รถรับส่งพนังงาน

ที่พัก (ตามเงื่อนไข)

โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์ของบริษัท)

วันหยุดประจำปี , ลาพักร้อนตามอายุงาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน

วุฒิการศึกษา

สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่าย 1 รูป

- หนังสือรับรองการทำงาน (หากมี)

- เอกสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม

**สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หรือ  hr@abillart.com ** เบอร์ติดต่อ 095-0386583