ตำแหน่ง แม่บ้าน (รูมเมด)

Neca Reiche

736/2 ถนน ปุณณกัณฑ์ ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือน10000++
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์- 0900826555

คุณสมบัติ

- มีความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน และ การดูแลความสะอาดทั่วไป

- หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีความอดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่องาน


 ลักษณะงาน

- ทำความสะอาดห้องพักภายในโรงแรม

- ดูแลความสะอาดทั่วไปภายในโรงแรม 

- ดูแลความสะอาดตามที่ได้รับหมอบหมาย 

*ไม่จำกัดวุฒิ*

**มีประสบการณ์งานโรงแรมมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

4.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

5.วุฒิการศึกษา 


สามารถ เข้ามีกรอกใบสมัครได้ 7.00-16.00น. 

และ สามารถส่งประวัติ มาได้ที่  E-mail : reservation.necareiche@gmail.com