ช่างคอมพิวเตแร์

บจก.เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

42 ม.1 ซ.7 ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-345948-9 (086-491-0173)

✏️ เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
✏️ วุฒิการศึกษาไม่จำกัด เน้นมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
✏️ ขับขี่รถมอไซด์ และรถยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น
✏️ อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบสูง
✏️ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
✏️ ขยัน คล่องแคล่ว มีไหวพริบในการทำงาน
✏️ ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบ Network ได้เป็นอย่างดี(เซ็ทเราเตอร์Access Point ได้)
✏️ชอบเทคโนโลยีและนวัฒกรรมใหม่ๆ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
✏️ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
**********************************************
ลักษณะงาน
✏️ ดูแลผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า
✏️ติดต่อประสานงาน Service กับลูกค้า
✏️รับงาน บริการหน้าร้าน และ Service นอกสถานที่
✏️สรุปงานบริการ
✏️ช่วยงานทั่วไปในบริษัท

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน     
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)