เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

49/1 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0982865142 , 074801106 ต่อฝ่ายบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน เอกสารสัญญาจ้าง
- ตรวจเช็คสถิติขาดลามาสาย Time Attendance
- ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก
- แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศหญิง - ชาย
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
-สามารถจัดการงานและวางแผนการทำงานได้
-สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
-สามารถใช้งาน Excel ได้ในระดับดี เช่น vlookup pivot หรืออื่น ๆ
-พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครผ่านช่องทาง 

E-mail : jed.hr20@hotmail.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line : 0982865142

Tel : 0982865142 / 074801106 ต่อฝ่ายบุคคล

ข้อมูลกิจการ บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทเจอีดี เอ็กเพลส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ J&T Express ขนส่งพัสดุด่วนทั้งในและต่างประเทศ    <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>