วิศวกรก่อสร้าง

หจก.ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007

87/50 หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์095-0376689

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2.ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป