พนักงานต้อนรับหน้าฟร้อนท์

hrd hansajbhotel (โรงแรม หรรษาเจบี)

โรงแรม หรรษาเจบี เลขที่ 99 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-074 -234301 ต่อ 1835 หรือต่อฝ่ายบุคคล

เพศหญิง อายุ 22-35 ปี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

สามารถเข้างานเป็นกะได้

สามารถทำคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel พื้นฐานได้

สามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้บ้าง