พนักงานบุคคล

หจก. พีซีพี วิศวกรรมและบริการ

399 ม.3 ถ.กาญจนวนิชย์ (แยกสัญญาณไฟควนหิน) ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

อัตรา3
เงินเดือนตามตกลง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-333191,086-4895702

พีซีพี ฯ มีประสงค์รับพนักงานเพื่อรองรับการขยายกิจการ

พนักงานบุคคล    3  อัตรา

-   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

             -   สาขาทรัพยากรมนุษย์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป    สาขาศิลปะศาสตร์

                สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ   การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์   สาขานิติศาสตร์   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

            -  เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และมีใบผ่านงาน

สมัครด้วยตนเองภายใน 11 กุมภาพันธ์ 2566