พนักงานเสิร์ฟห้องอาหารจีน

hrd hansajbhotel (โรงแรม หรรษาเจบี)

โรงแรม หรรษาเจบี เลขที่ 99 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาม.3
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-074 -234301 ต่อ 1835 หรือต่อฝ่ายบุคคล

เพศหญิง อายุ 20-30 ปี

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักงานบริการ