พนักงานการตลาด

หจก. พีซีพี วิศวกรรมและบริการ

399 ม.3 ถ.กาญจนวนิชย์ (แยกสัญญาณไฟควนหิน) ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

อัตรา2
เงินเดือนตามตกลง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-333191,086-4895702

พีซีพี ฯ มีประสงค์รับพนักงานเพื่อรองรับการขยายกิจการ

พนักงานการตลาด   2 อัตรา

:   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

            :   สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาการจัดการทั่วไป

                หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

:   เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

:   มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หรือมีใบผ่านงาน

สมัครด้วยตนเองภายใน 11 กุมภาพันธ์ 2566