เลขาผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซ.26 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างขององค์กร
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์095-0363039(08.00-16.00 น.)

เพศหญิง บุคลิกดี  นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ Julintip.j@gmail.com

ข้อมูลกิจการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์