เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบดูแลเรื่องบัญชีรายได้ทั้งหมดของพื้นที่เช่า

- ดูแลงานบัญชีลูกหนี้ การยื่นภาษี (ภาษีขาย) ต่างๆ

- ออกใบแจ้งหนี้ และการติดตาม

- จัดทำข้อมูลรายละเอียดงบที่เกี่ยวข้องกับรายได้

- ดูแลเรื่องเงินกู้พนักงานและอื่นๆ  รวมทั้งเครดิตต่างๆ

- ประสานงานกับผู้เช่า และฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่าย

- หน้าที่อื่นๆ ในส่วนของงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี

- มีประสบการณ์ด้าน บัญชี อย่างน้อย 2-3 ปี

- มีความระเอียดรอบคอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

- มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์  074-272-222 ต่อ 3619 ( ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ )

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า